Senagatdaky iň gowy hil

CO-NELE MIXER ÖNÜMLERI

Mikser

Gämi zawody

co-nele mikser zawody
co-nele mikser zawody
Global senagat bilen hyzmatdaşlyk

“CO-NELE” HYZMATDAŞ MIKSER ÖNÜMLERI

26 ýyllap senagat toplanylandan soň, CO-NELE 80-den gowrak milli tehnologiýa patentini we 10 000-den gowrak mikser aldy. Hytaýda iň giňişleýin garyşyk kompaniýasyna öwrüldi. CO-NELE ösüş, dizaýn bilen meşgullanmak üçin öz hünärmenlerimiz we tehniklerimiz bar, önümçilik, satuw we hyzmat.CO-NELE Maşyn kompaniýasynyň iki zawody bar.

Koprak oka
Senagatdaky iň gowy hil

CO-NELE MIXER KESELI

Mugt sitata alyň

CO-NELE 1993-nji ýylda esaslandyryldy we mikserleri öndürmäge, granulirleme we pelletizleýji mikserleri, beton gaplaýjy zawod enjamlaryny öndürmäge gönükdirildi.

Soraglaryňyz bar bolsa habar iberiň, mümkin boldugyça gysga wagtda jogap bereris.

Indi tabşyryň
Düşünjeler we ugurlar

CO-NELE HABARLAR

WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!