Biz hakda

CO-NELE zawod galereýasy

26 ýyllap senagat toplanylandan soň, CO-NELE 80-den gowrak milli tehnologiýa patentini we 10,000-den gowrak mikser aldy.

Kompaniýanyň tertibi

Qingdao CO-NELE Machinery Co., Ltd 1993-nji ýyldan bäri milli ylym we tehnologiýa innowasiýa kärhanalarynyň biridir. CO-NELE 80-den gowrak milli tehnologiýa patentini we 10 000-den gowrak mikser aldy.Hytaýda iň giňişleýin professional garyşyk kompaniýasyna öwrüldi.

Planeta beton garyjy: MP50, MP100, MP150, MP250, MP330, MP500, MP750, MP1000, MP1500, MP2000, MP2500, MP3000, MP3500, MP4000, MP5000, MP6000

Güýçli garyjy: CQM5, CQM10, CQM25, CQM50, CQM75, CQM100, CQM250, CQM330, CQM500, CQM750, CQM1000, CQM1500, CQM2000, CQM2500, CQM3000.

Ekiz şahaly beton garyjy: CHS750, CHS1000 , CHS1500 , CHS2000 , CHS3000 , CHS4000 , CHS5000 , CH6000 , CHS7000

Jübi beton gaplaýyş zawody, Taýýar beton gaplaýyş zawody, Çekiji mikser.

Biziň kompaniýamyz Şandong welaýatynyň چىڭdao şäherinde ýerleşýär we zawodymyzda iki önümçilik bazasy bar.Zawodyň gurluşyk meýdany 30,000 inedördül metr.Theurduň hemme ýerinde ýokary hilli önümler bilen üpjün edýäris, şeýle hem Germaniýa, ABŞ, Braziliýa, Günorta Afrika we ş.m. 80-den gowrak ýurda we sebitlere eksport edýäris.

Ösüş, dizaýn, önümçilik, satuw we hyzmat bilen meşgullanmak üçin öz hünärmenlerimiz we tehniklerimiz bar. Önümlerimiz CE şahadatnamasyny aldy we ISO9001, ISO14001, ISO45001 ulgam şahadatnamasyny aldyk. Planetiki garyjy ilkinji içerki bazar paýyna eýe. garyşyk maşyn gözleg institutynyň bölümi.

Iň ýokary gurnamalary üpjün etmek we müşderiden enjamy gurmak we daşary ýurtlarda dogry taýýarlyk görmek üçin müşderä kömek etmek üçin 50-den gowrak tehnikimiz bar.

1993

Şondan bäri CO-NELE

30000m2

Seminar

10000+

Müşderi wakalary

80+

Garaşsyzlar

Satuwdan soň hyzmat

Islegiňiziň boljakdygyna kepil geçýäris
Çalt we ýerlikli dolandyrylýar

Okuw hyzmatlary

CO-NELE okuw hyzmatlaryny berip biler
Dürli ulanyjylar

Tehniki hyzmatlar

Size jikme-jik we giňişleýin maglumat berýäris
Enjamyňyz hakda bilim

Şahadatnamalar

rongyu-7
rongyu-3
rongyu-1
rongyu-5
rongyu-9
rongyu-4

WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!