Zawodyň bahasy bilen CTS4000 / 3000/2000/1000 Kuwwatly ekiz şahaly beton garyjy

Ekiz beton mikser, kompaniýamyzyň köp ýyllap beton mikser öndürmek boýunça tejribämiz bilen birlikde, içerde we daşary ýurtda ösen tehnologiýalary we ylmy gözleg netijelerini ulanmak üçin kompaniýamyz tarapyndan döredilen goşa görnüşli mejbury beton garyjydyr. .Gorizontal mil mejbury mikser.

1000 ekiz şahaly beton mikser

Ekiz şahly beton mikseriň kämillik dizaýny we parametr tertibi bar.Garyşyklaryň her topary üçin gysga wagtyň içinde tamamlanyp bilner we garyşyk birmeňzeşligi durnukly we garyşyk çalt bolýar.

ekiz şah beton mikser

Ekiz şahaly beton garyjy, göwrümiň göwrümi we gurluş görnüşi nukdaýnazaryndan betonyň hiline möhüm täsir edýär.Silindr uly, bu material üçin ýeterlik garyşyk ýerini döredýär we garyşdyrmak we garyşdyrmak has düýpli we birmeňzeşdir;gurluş enjamynyň dizaýny garyşmagyň birmeňzeşligi talaplaryny kanagatlandyrýar we enjamlaryň arasyndaky utgaşyklyk birmeňzeş we garyşyk birmeňzeşligi ýokarydyr.

 

 


Iş wagty: 16-2019-njy fewral
WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!