Satuw üçin çalt ykjam planeta beton garyndysy

 

Planeta beton garyjy, garyşyk silindrini 30 sekundyň içinde ýapyp biler, bu esasan planeta beton garyjysynyň garyş enjamynyň dizaýnyna baglydyr.Gatlakly, dykyz we üznüksiz.Simönekeý iş, aňsat tehniki hyzmat, owadan enjam dizaýny, dürli önümçilik liniýalaryna laýyk ykjam gurluş.

 

Planeta beton garyjy enjamy planeta garyşyk ýoly arkaly gowy garyşyk ýerine ýetirip biler. Enjam garyşyk we paýlanyş garyndysyny dargatmak üçin ulanylyp bilner. Dikligine planeta garyjy enjamyň garyş wagty we garyşyk güýji amatly we sazlanyp bilner. Hakyky şertlere laýyklykda. Garyşyk hil talaplary ýerine ýetirilýänçä, garyşyk prosesinde agitatoryň garyşyk ýagdaýy wizual barlanyp bilner.

 

Planeta beton garyjylary dürli mehaniki güýçler bilen üpjün edýär, Beýleki garyşyk maşynlar, iş wagty uzalsa-da dik wilkaly planeta agitatorynyň garyşyk täsirine ýetip bilmeýär. Planet beton garyjy ýokary hilli garyşmagy gazanyp biler Çig malyň birmeňzeş paýlanyşy, agregata zyýan bermezden tamamlanýar bölejikleri we häsiýetleri.

 

IMG_5947_ 副本


Iş wagty: Iýun-11-2019
WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!